Verðskrá


Almenn vinna per klst: 11.856 + VSK = 14.701 kr
Sérhæfð vinna per klst: 16.416 + VSK = 20.356
Vinna yfir 15m hæð per klst: 15% álag
Vinna yfir 50m hæð per klst: 25% álag
Akstur höfðuborgarsvæðið, Akranes og nágrenni: 2.052 + VSK = 2.545 kr
Annar akstur: 171kr / km + VSK
Torfæruakstur: 388kr / km + VSK
smáefni: 2300 kr + VSK = 2.850 kr
Útkall utan almenns vinnutíma og án þjónustusamnings: 4 klst.

Hafið samband: support@radiotaekni.is eða í síma 547-2317 / GSM 848-2317